طراحی سایت با PHP یا ASP.NET بهتر است؟ مقایسه کامل PHP وASP.NET با یکدیگر

مقایسه php و تکنولوژی های .net یکی از قدیمی ترین مقایسه ها و شاید یکی از جذاب ترین مقایسه های زبان های برنامه نویسی است که در هر دو طرف برنامه نویسان متعصب خود را نیز دارد. این بحث در واقع ادامه ...